Đợt đăng ký hết hạn hoặc không tồn tại

Dường như bạn đã đến quá trễ và đợt đăng ký này đã hết hạn!

Nhưng không sao cả! Hãy thường xuyên theo dõi fanpage Trung tâm tin học để biết những thông báo mới nhất