Tra cứu lịch thi Kỳ thi cấp chứng chỉ UDCNTT

Sau khi học viên đã hoàn tất hồ sơ khóa thi. Thí sinh có thể nhập vào số CMND lúc đăng ký để tra cứu lịch thi