Tra cứu lịch thi Kỳ thi cấp chứng chỉ UDCNTT

Sau khi học viên đã hoàn tất hồ sơ khóa thi. Thí sinh có thể nhập vào số CMND lúc đăng ký để tra cứu lịch thi


Thời điểm nhận thẻ dự thi

Trung tâm phát thẻ dự thi trong giờ hành chính tại phòng A203 (Lưu ý không đến vào thứ 7 và Chủ nhật)