TRA CỨU TRẠNG THÁI HỒ SƠ TRUNG TÂM

Để thuận tiện cho thí sinh có thể kiểm tra trạng thái hồ sơ đăng ký học, đăng ký thi, bảo lưu hồ sơ thi,... Thí sinh có thể tra cứu thông qua số CMND/CCCD theo thông tin đã đăng ký...